ILUSTRACJA

interpretacja lub objaśnienie tekstu przy pomocy dzieła plastycznego (w książkach, czasopismach, publikacjach); może być wykonana jedną z technik malarskich lub graficznych, jako rysunek lub fotografia (oryginał lub reprodukcja). Najstarszymi i. były - iluminacje rękopisów, znane już w staroż. Egipcie; od XV w. (po wynalezieniu druku) rozpowszechniły się i. książkowe wykonywane techniką drzeworytu, później miedziorytu (XVII-XVIII w.); W XIX w. wprowadzono do i. nowe techniki graficzne (staloryt, litografia); w XX w. wynaleziono nowe techniki reprodukcji fotomechanicznej (heliograwiura, rotograwiura, offset, światłodruk), które dały szerokie możliwości wykonywania różnego typu i.; nową jakość w i. stanowi wykorzystanie najnowszych technik komputerowych.

Reklama

Powiązane hasła:

BENNETT James Gordon, ZICHY, ZIARNKO, LIPIŃSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama