DAGEROTYPIA

Reklama

pierwsza technika fotograficzna, w której materiałem światłoczułym była płytka miedziana pokryta jodkiem srebra; po naświetleniu w camera obscura obraz niekopiowalny i odwrócony stronami w stosunku do przedmiotu; zdjęcia wywoływano parami rtęci lub jodu i utrwalano w roztworze tiosiarczanu sodowego; prekursorem d. był francuski fizyk J.N. Niépce, ale za właściwego twórcę uważa się L.J.M. Daguerre'a, który 1835 uzyskał pierwsze zdjęcia; za datę odkrycia fotografii uważa się jednak 17 I 1839, kiedy to astronom D.F. Arago poinformował o tym uczestników posiedzenia franc. Akademii Nauk.

Powiązane hasła:

FOTOGRAFIA, DAGUERRE Louis Jacques Mandé, TALBOTYPIA, NIÉPCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama