abstrakcyjny typ danych

(abstract data type, ADT)

typ danych zdefiniowany przez uzytkownika, abstrakcyjny w tym sensie, ze nie implementowany przez sprzet komputerowy (jak np. typ calkowity lub zmiennopozycyjny). Pod kazdym innym wzgledem a.t.d. zachowuje sie po zdefiniowaniu jak typ wbudowany. Przykladem abstrakcyjnego typu danych jest t y p n a p i s o w y (string), którego dane mozna miedzy soba porównywac w porzadku leksykograficznym lub zlaczac, nie realizowany bezposrednio przez sprzet. Bardziej komunikatywna nazwa a.t.d. jest typ definiowany przez uzytkownika.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama