Adobe Systems

firma amerykanska (J. Warnock), pionier komputeryzacji prac wydawniczych (jezyk PostScript, zestawy krojów komputerowych, pakiet PageMaker 6.0), krój ATM, narzedzia tworzenia stron WWW.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama