adres

(address)

wartosc identyfikujaca polozenie porcji informacji jakiegos obiektu w komputerze. Na poziomie sprzetowym a. przybiera postac ciagu ¤ bitów przechowywanych w ¤ liczniku rozkazów i innych ¤ rejestrach adresowych, w ¤ slowie maszynowym lub jego czesci. Na poziomie oprogramowania adres ma rózne formy i okreslenia: ¤ nazwa, identyfikator, wskaznik, etykieta, sciezka itp. Adresuje sie ¤ bajty i komórki pamieci, elementy programowych struktur danych, komputery w sieci i ich uzytkowników, skrzynki poczty elektronicznej i wiele innych obiektów sprzetowych i programowych. Dlugosc ¤ adresu sprzetowego, mierzona w bitach, implikuje rozmiar ¤ fizycznej przestrzeni adresowej i jest jednym z parametrów charakterystyki komputerów i ich technicznych rozwiazan (komputer 8-bitowy, 16-bitowy, 32-bitowy, szyna 16-bitowa, kod 7-bitowy). Adres n-bitowy umozliwia zaadresowanie 2n obiektów (np. bajtów pamieci). W szczególnym przypadku adres (¤ klucz) moze odnosic sie do wielu obiektów. Adres ma wiele postaci i interpretacji. Oto przyklady: ¤ Adresy symboliczne uzyte jako ¤ argumenty rozkazów w programie asemblerowym:

MOV AX, CURRENT_SECTOR_NO 
OR AX, AX 
JZ DONT_DECREMENT_SECTOR 
DEC AX 
MOV CURRENT_SECTOR_NO, AX 
CALL WRITE_HEADER 
CALL READ_SECTOR 
...

Reklama

Nazwy adresujace ¤ metody w programie w jezyku ¤Java:

JTable recsTable = 
 recsList.getTable(); 
FormDocuments gotoDest = 
 (FormDocuments) 
 ((RecordsTableModel) 
  recsTable.getModel()).getRow ( 
   recsTable.getSelectedRow() 
   ); 
...

Nazwy adresujace ¤ obiekty danych w programie w jezyku ¤ Perl:

$content = readFile (“-”); 
@lines = split (/\n/, $content); 
$p = “”; 
foreach $l (@lines) 
{   
 $l =~ s/(\s*?)$//g;
if ($l ne “”) 
...

Wskaznik adresujacy tablice znaków w programie w jezyku ¤ C:

int length(char* baza) 
{ 
 char* wsk = baza; 
  
 while (*wsk != END) 
  wsk++; 
 return wsk - baza; 
 }

Sciezki dostepu w systemach MS-DOS lub UNIX sa tez rodzajami adresów, niekiedy grupowych:

dir d:\baza\juseck2\face.asd 
copy e:\jpl\gielda\graphics\vpb.cpp 
lock c:\urzad\teczki 
  
ls ./adr/mail/old 
mv /home/usr/n/* ../Archiwum/X 
more news/niediela/time.to.work

Adresy ¤ poczty elektroniczej:

Wacek@TransWorld.com 
sohna@dzuma.ifb.pgr.pl 
Jan_Kompudski@technopol.fiji.org

Adresy komputerów i podsieci w sieci ¤ Internet:

194.135.127.41 
127.0.0.1 
106.132.221 
211.243.23

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama