adres efektywny

(adres skuteczny, effective address)

wynikowy adres obliczony z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych modyfikacji, stosownie do trybu adresowania; ostateczny adres argumentu operacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama