adres ethernetowy

(Ethernet address)

48-bitowy adres sieci Ethernet, odnoszacy sie do okreslonego interfejsu sieciowego albo oznaczajacy rozglaszanie (same jedynki) lub rozsylanie (nie we wszystkich sieciach Ethernet).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama