adres logiczny

(logical address)

1. adres obliczony na podstawie danych zawartych w programie przez Ä jednostke centralna; Ä adres wirtualny. A.l. moze podlegac przeksztalceniu przez Ä jednostke zarzadzania pamiecia na Ä adres fizyczny komórki w jednostce pamieci; 2. identyfikator zasobu okreslony przez Ä uzytkownika, podlegajacy tlumaczeniu na niskopoziomowy identyfikator zasobu w sieci komputerowej. Zob. tez identyfikator pliku niezalezny od polozenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama