adres odbiorcy

(adres docelowy, adres przeznaczenia, destination address)

Ä identyfikator procesu, bedacego miejscem przeznaczenia wyslanego Ä komunikatu. Wystepuje w parze z Ä adresem nadawcy w Ä pakiecie sieciowym i ma taka sama budowe jak adres nadawcy (identyfikator procesu, identyfikator komputera i ew. identyfikator sieci). Rozróznia sie adresy odbiorców w Ä sieci lokalnej, np. standardu Ethernet, oraz adresy w sieciach rozleglych (Ä adresy internetowe, adresy IP). W najprostszym przypadku, gdy nadawca i odbiorca sa procesami w tym samym komputerze (Ä komunikacja miedzyprocesowa IPC), role a.n. spelnia sam Ä identyfikator procesu (PID). Zob. tez adres skrzynki pocztowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama