adres strony WWW

niezawierajacy odstepów ciag znaków zlozony z Ä nazw zapisanych przy uzyciu glównie liter (takze cyfr, myslników, znaków _ i ~) oraz Ä separatorów (tu: kropek i znaków /), identyfikujacy w sposób latwy do zapamietania Ä strone WWW. Przyklad: www.wydawnictwo-europa.pl. Male i wielkie litery w a.s.WWW sa utozsamiane. Zob. tez serwis internetowy, WWW, usluga WWW, internauta, napis, skrót mnemoniczny, adres skrzynki pocztowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama