adres wzgledny

(relative address)

adres, którego Ä wartosc nie odnosi sie wprost do adresowanego obiektu (np. bajtu lub slowa maszynowego), lecz okresla Ä odleglosc mierzona wzgledem jakiegos Ä adresu bazowego. W celu uzyskania Ä adresu bezwzglednego a.w. nalezy dodac do adresu bazowego. A.w. wystepuja w maszynowych rozkazach skoków, w których nazywa sie je p r z e- m i e s z c z e n i a m i ( relocations); Ä jednostka centralna w celu obliczenia adresu bezwzglednego sumuje zawartosc Ä licznika rozkazów i przemieszczenia. Z a.w. korzysta sie w Ä programach przemieszczalnych, na Ä stronach pamieci stronicowanej i w Ä segmentach pamieci segmentowanej. Zob. tez tablica, indeks, wskaznik.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama