adresowanie grupowe

(group addressing)

sposób adresowania Ä komunikatów w Ä systemie rozproszonym powodujacy ich docieranie do Ä grupy procesów. Zob. tez rozsylanie, rozglaszanie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama