agent

(agent)

w terminologii Ä uslug katalogowych Ä X.500 Ä serwer lub jego Ä klient. A g e n t u s l u g k a t a- l o g o w y c h, nazywany tez a g e n t e m s e r w e r a k a t a l o g o w e g o lub p o s r e d n i k i e m s e r w e r a k a t a- l o g o w e g o, jest oznaczany skrótem DSA ( Directory Service Agent), natomiast a g e n t u z y t k o w n i k a k a t a- l o g u, czyli p o s r e d n i k u z y t k o- w n i k a k a t a l o g u, nosi oznaczenie DUA (Directory User Agent). Kazdy Ä proces DUA wspólpracuje z jednym procesem DSA, który moze sie kontaktowac z innymi procesami DSA, jesli wymaga tego obsluga zapytania postawionego procesowi DUA przez klienta uslug katalogowych. Zob. tez ORB, posrednik.

Reklama

Podobne hasła:

  • agent, raporty tajnego agenta,...
  • agent, 1. „każdy kolega,...
  • agent, (łac. agentis - działający)...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama