aktor

(actor)

ogólna (nietypowa i mylaca) nazwa Ä procesu w Ä systemie Chorus.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama