akumulator

(accumulator)

1. Ä rejestr procesora przechowujacy jeden z argumentów wykonywanego Ä rozkazu, mogacy równiez byc miejscem zapamietania wyniku operacji arytmetycznej lub logicznej bezposrednio po jego wytworzeniu. W architekturze procesora a. moze nie wystepowac, jego funkcje przejmuja wówczas Ä rejestry uniwersalne. Zob. tez jednostka arytmetyczno-logiczna; 2. odnawialne zródlo zasilania Ä komputera przenosnego; zródlo zasilania jednorazowego uzytku nazywa sie b a t e r i a. Najwydajniejszym i najdrozszym typem a. stosowanych do zasilania komputerów przenosnych sa a k u m u- l a t o r y l i t o w o - j o n o w e. Wada ich jest zwiekszone niebezpieczenstwo pozarowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama