alfabet pomocniczy

(auxiliary alphabet)

w systemach gramatyk formalnych zbiór symboli sluzacych do opisu jezyka definiowanego przez Ä gramatyke; m e- t a j e z y k. Zob. tez alfabet koncowy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama