Algol 60

(ALGOL, ALGOorithmic Language)

[hist.] jezyk algorytmiczny, poczatkowo pomyslany jako jezyk opisu Ä algorytmów i komunikacji miedzy uzytkownikami komputerów, pózniej implementowany w formie Ä jezyka programowania. Poczatki prac nad A. siegaja roku 1955 (Darmstadt), raport o jezyku IAL (International Algebraic Language) z r. 1958 - Algol 58; w r. 1960 P. Naur przedstawia szkic raportu na konferencji w Paryzu. Raport ostateczny - Algol 60 sygnowalo 13-osobowe grono matematyków i informatyków reprezentujacych najwazniejsze osrodki swiatowe. Wzorcowy jezyk A. zdefiniowano w sposób scisly, przy uzyciu formalnej Ä notacji BNF. Jako charakterystyczna ceche tego jezyka wymienia sie jego s t r u k t u r e b l o k o w a, tj. mozliwosc spietrzania konstrukcji syntaktycznej nazywanej Ä blokiem. W odmianie A. o nazwie A l g o l p u b l i k a c y j n y ogloszono wiele algorytmów w czasopismach komputerowych. Do nielicznych udanych i pelnych realizacji maszynowych j. A. zalicza sie polska implementacje ALGOL 1204 dla maszyny Ä ODRA 1204 (J. Szczepkowicz, K. Jerzykiewicz). Rozwinieciem A. byl A l g o l W, opracowany w 1966 r. przez N. Wirtha (Ä Pascal) i C.A.R. Hoare'a. A. posluzyl tez jako jeden z punktów wyjscia do opracowania Ä jezyka C.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama