algorytm "czekaj albo gin"

(wait-die algorithm)

algorytm Ä zapobiegania blokadzie, w którym proces z dluzsza historia oczekuje na zasób przetrzymywany przez nowy proces, natomiast nowy proces zostaje zaniechany tylekroc, ilekroc spróbuje pozyskac zasób uzytkowany przez proces stary. Zob. tez algorytm "zran albo czekaj".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama