algorytm drugiej szansy

(algorytm zegarowy, second chance algorithm, clock algorithm)

algorytm zastepowania stron korzystajacy z Ä bitu odwolania do strony; w przypadku wytypowania strony do usuniecia w porzadku Ä FIFO, jesli jej bit odwolania jest równy 1, to strona nie zostaje wyslana na dysk (druga szansa na pobyt w pamieci), natomiast bit odwolania ulega wyzerowaniu. Przy kolejnym powtórzeniu algorytmu poszukiwanie zostaje wznowione od strony nastepnej po tej, która w koncu zostala zastapiona. Jesli bity odwolan wszystkich stron sa ustawione a.d.r. sprowadza sie do algorytmu Ä FIFO.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama