algorytm elekcji

(election algorithm)

w Ä systemach rozproszonych jednoznaczny wybór nowego Ä koordynatora w wypadku awarii koordynatora dotychczasowego. Zob. tez algorytm tyrana.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama