algorytm Floyda-Warshalla

algorytm wyznaczania dlugosci najkrótszych dróg miedzy wszystkimi parami wierzcholków ω Ä grafie z wagami (inaczej: w g r a f i e o b c i a z o n y m), który nie zawiera cykli ujemnej dlugosci

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama