algorytm "zran albo czekaj"

(wound- -wait algorithm)

algorytμ Ä zapobiegania blokadzie, uzyteczny ω Ä systemie transakcyjnym (z latwym wycofywanieμ Ä transakcji), dopuszczajacψ Ä wywlaszczanie procesu nowego przez stary (zaniechanie nowo rozpoczetej transakcji). Po wznowieniu nowy proces bedzie oczekiwal na zwolnienie zasobu przez proces stary. Zob. tez algorytm "czekaj albo gin"

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama