Reklama

tablica

(array)

typ danych zlozony z wektora danych jednakowego typu, w szczególnosci typu wektorowego lub tablicowego (rekurencja), dzieki czemu otrzymuje sie t a b l i c e w i e l o w y- m i a r o w e. Elementy t. sa w jezykach programowania indeksowane zazwyczaj przez umieszczenie wykazu indeksów w nawiasach kwadratowych lub kazdego indeksu w osobnych nawiasach kwadratowych. Na przyklad element tablicy A[3,4] w jezyku Pascal zapisuje sie jako A[3][4] w jezyku C lub C++. Zakresy zmiennosci indeksów elementów t. sa albo dowolnymi skonczonymi przedzialami liczb calkowitych (Pascal), albo musza rozpoczynac sie od zera (jezyk C). W tablicach dwuwymiarowych konwencjonalnie operuje sie pojeciami wiersza i kolumny. Zob. tez tabela, lista, rekord, struktura, macierz, zmienna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama