BIZAŃSKI

Stanisław (1846-1890)

fotograf; posiadał zakład w Krakowie, Zakopanem i Krynicy; autor zdjęć widoków i wydarzeń historycznych z Krakowa, Krynicy, Zakopanego i Tatr, portretów znanych osobistości (W.Mickiewicza, H.Sienkiewicza, W.Eljasza-Radzikowskiego), przewodników tatrzańskich oraz reprodukcji dzieł artystów polskich.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama