HOEPKER

Thomas (ur. 1936)

niemiecki fotografik zamieszkały w USA; od 1964 związany z niem. magazynem , od 1976 jego korespondent z Nowego Jorku, od 1986 ponownie w Niemczech jako dyr. artystyczny "Sterna"; 1992-95 wiceprezes, od 2003 prezes nowojorskiego oddziału agencji Magnum; autor fotoreportaży z Etiopii, Afryki Zach., Indii, Iranu, Indonezji, Peru, Brazylii, USA, Ameryki Środk., Rosji, Hiszpanii, Portugalii; fotografuje zarówno architekturę, jak krajobraz (Arktyka, Sahara); na pierwszym planie są jednak ludzie, ich emocje i zachowania (m.in. cykl poświęcony Muhammadowi Ali); uczestnik wielu prestiżowych międzynar. wystaw fotograficznych; 2005 wystawa autorska w Warszawie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama