KOLUMNA GŁOŚNIKOWA

zestaw dwóch lub więcej głośników umieszczonych we wspólnej obudowie, z których każdy przeznaczony jest do odtwarzania dźwięku w określonym zakresie częstotliwości, uzyskiwanym przez rozdzielenie całego pasma za pomocą filtra zw. zwrotnicą. Wyodrębnione zakresy częstotliwości częściowo zachodzą na siebie. Rozróżnia się k.g. dwu-, trzy- i wielodrożne; np. k.g. trzydrożne posiadają trzy rodzaje głośników: nisko-, średnio- i wysokotonowe. K.g. zwane aktywnymi wyposażone są we wzmacniacze mocy oddzielne dla każdego rodzaju głośników, co eliminuje potrzebę stosowania zwrotnicy, ale wymaga podłączania do przedwzmacniaczy oraz zasilania elektrycznego. Najczęściej spotykane są k.g. typu kompakt o niewielkiej, całkowicie zamkniętej obudowie, wypełnionej wewnątrz materiałem tłumiącym fale akustyczne (wełna mineralna lub poliestrowa) i zabezpieczającym przed niepożądanymi rezonansami obudowy. Obudowę zamkniętą, lecz ze specjalnym otworem w przedniej ściance, posiadają k.g. typu Bass-reflex Box; otwór przeznaczony jest do emitowania na zewnątrz dźwięku powstałego wewnątrz obudowy w wyniku pobudzania do drgań (przez membranę głośnika niskotonowego) zawartego w niej powietrza; zwiększa to szerokość pasma przenoszenia niskich częstotliwości i zmniejsza zniekształcenia dźwięku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama