AUERBACHA SPLOT

autonomiczny splot nerwowy przewodu pokarmowego odpowiadający za jego motorykę.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama