aberracja

(1) zboczenie, odchylenie od prawidłowego stanu umysłowego; (2) a. chromosomów - nieprawidłowości chromosomów mogące dotyczyć ich liczby i budowy. Pociągają za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu. Występują samorzutnie w warunkach naturalnych, a także mogą być wywołane sztucznie, np. działaniem promieni jonizujących, różnych związków chemicznych itp. Najlepiej poznanym schorzeniem spowodowanym a. chromosomów jest mongolizm (zespół Downa).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama