abiotrofia

w genetyce utrata funkcji życiowych tkanek. Termin używany do opisu chorób dziedzicznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama