abolicjonizm

(1) ruch na rzecz zniesienia niewolnictwa i handlu niewolnikami zapoczątkowany w XVIII-

Reklama

-wiecznej Anglii. W USA po 1863 r. przerodził się w walkę z dyskryminacją rasową; (2) ruch na rzecz zwalczania i przeciwdziałania prostytucji i jej skutkom.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama