Aborygeni

nazwa rdzennych mieszkańców Australii, którzy stworzyli oryginalną kulturę. A. nie wiązali aktywności seksualnej z prokreacją. Ciążę postrzegali jako przekazanie ducha dziecka do ciała kobiety. Powszechny był model poligamii. Zainteresowanie etnografów budziły męskie rytuały inicjacyjne, które wiązały się m.in. z bolesnymi podłużnymi nacięciami członka (subcision), co utrudniało oddawanie moczu ( ariltha). Różnie tłumaczy się symboliczne znaczenie tego zabiegu, m.in. jako wyraz męskiej zazdrości wobec budowy kobiecej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama