adoracja

okazywanie podziwu i zachwytu drugiej osobie. W przebiegu rozwoju psychoseksualnego szczególne znaczenie ma a. w wieku dojrzewania, kiedy jej obiektem są znaczące osoby, jak np.: nauczyciel, aktor, lider młodzieżowej grupy itp. A. wyraża potrzebę identyfikowania się z cechami tej osoby, jej idealizowanie, projekcję własnych potrzeb i marzeń.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama