allosomy

chromosomy płciowe, heterochromosomy. Swoiste struktury biologiczne zawierające geny i decydujące o rozwoju płci. A. Y determinuje rozwój płci męskiej; cechy uzależnione od genów znajdujących się w a. X są dziedziczone odmiennie u obu płci. Normalny mężczyzna ma wzór chromosomalny typu XY, kobieta typu XX. Zob. też płeć biologiczna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama