Amazonki kompleks

Amazonki, legendarna społeczność kobiet z Kaukazu lub Tracji, stały się archetypowym modelem tego kompleksu. Dotyczy kobiet, a jego źródłem jest specyficzna struktura rodzinna: córka identyfikuje się nadmiernie z dominującą w rodzinie matką, wobec ojca (nie mającego nic do powiedzenia) odczuwa lekceważenie. Taki model relacji rodzinnych nie należy do rzadkości i dlatego wiele kobiet ujawnia cechy tego kompleksu: poczucie wyższości wobec mężczyzn, potrzebę dominowania nad partnerem, przyjmowanie męskich zachowań i rysów psychicznych, także agresywność. Małżeństwa kobiet z A.k. rzadko są udane, wiele jest bowiem w nich sprzeczności. W związku dominuje kobieta (wybrała uległego partnera lub go zdominowała), ale jednocześnie gardzi partnerem. Odczuwa wyższość wobec mężczyzn, ale jednocześnie imponują jej tradycyjnie silni mężczyźni. Reprezentuje męski styl myślenia i zachowań, ale oczekuje potwierdzania atrakcyjności kobiecej. Męża traktuje jako "zapładniacza" i lekceważy jego rolę ojcowską, ale jednocześnie oczekuje od niego realizacji tej roli. Podobają jej się dominujący mężczyźni, ale mimo to walczy z nimi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama