Ameryka Łacińska a seks

charakter kultury latynoamerykańskiej, wynika ze współoddziaływania obyczajowości Indian, Murzynów, Hiszpanów i innych przybyszy z Europy. W ten sposób zrodził się tygiel narodowości, wyznań, języków i kultur. Do charakterystycznych cech kultury latynoamerykańskiej zalicza się: wysoką pozycję mężczyzny, kult machismo, patriarchalny model rodziny, wysoki odsetek związków pozamałżeńskich i dzieci z tych związków, marianismo (podporządkowanie kobiety), formalidad (znaczenie autorytetów), fatalismo (fatalistyczna postawa wobec życia), familismo (silne więzi rodzinne).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama