angielski erotyzm

teoria, że przyczyną inności a.e. jest: wyspiarskie położenie, niezależność od papiestwa (anglikanizm), ruchy religijne, znaczenie arystokracji; ta inność stała się zauważalna od XVII w. Ukazały się libertyńskie sztuki Drydena, Behna, Wucherleya, Rochestera, publikacje Clelanda. W XVIII w. w wyższych warstwach społecznych popularny stał się homoseksualizm, pojawiły się erotyczne obrazy T. Rowlandsona, prostytucją parały się arystokratki (o czym wspomina Casanova w swoich pamiętnikach). W połowie XVIII w. 40% ciąż stanowią ciąże pozamałżeńskie. Druga połowa XIX w. stała się uosobieniem erotyzmu wiktoriańskiego, który cechuje: cenzura obyczajowa, ascetyzm seksualny, pruderia, zakaz pornografii i homoseksualizmu. W literaturze erotycznej Anglii od końca XVIII aż do połowy XX w. dominującym tematem było biczowanie i defloracja i to ocenia się jako wyróżniające a.e. w porównaniu z innymi krajami. Przyczyną tej inności było przesadnie surowe szkolnictwo, w którym powszechnie stosowano karę chłosty, a za maską purytanizmu kwitła moralna rozwiązłość. A.e. wniósł do historii erotyzmu cieszące się popularnością dzieła: Canterbury Tales (G. Chancer, XIV w.; przypominające Dekameron Boccaccia), Sodoma (Rochester, 1684), XVIII-

Reklama

-wieczna twórczość T. Rowlandsona, Fanny Hill (J. Cleland, 1746), Pamiętniki S. Pepysa (XVII w.) i J. Boswella (XVIII w.), nieznanego autora Guwernantka złotnika (1875, z opisem biczowania).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama