"małżeństwo zrodziną"

potrzeba włączenia się (adopcji) do rodziny współmałżonka jako jeszcze jedno dziecko. Teściowie są postrzegani jako rodzice, są nawet ważniejsi od współmałżonka. Od nich oczekuje się ciepła, opiekuńczości, akceptacji, kierowania własnym imałżeństwa życiem. Teściowie mają zatem do czynienia zmałżeństwem, dla którego mają spełniać rolę opiekuńczą isterującą. Zyskują jeszcze jedno dziecko, które szuka unich oparcia ibezpieczeństwa. Przyczyną jest najczęściej własne nieudane życie rodzinne. Teściowie mają zastąpić biologicznych rodziców, którzy nie zaspokoili potrzeby miłości iopiekuńczości, zostali odrzuceni na skutek konfliktu. Do tego należy dodać również przypadki, kiedy wwyniku rozpadu małżeństwa rodziców straciło się oparcie wdomu rodzinnym idopiero wtym nowym szuka się rodziny wsensie zastępczym. Winnych przypadkach potrzeba adopcji wynika znieudanej próby usamodzielnienia się danego małżeństwa, które wswoim mieszkaniu, będąc ze sobą nie potrafiło stworzyć dorosłych relacji, ateściowie są postrzegani jako zaradni iopiekuńczy, dający poczucie stabilizacji. Może to skłaniać do potrzeby zamieszkania znimi, oczekiwania od nich kierowania sobą. Sytuacja "m.z r." sprawia, że małżonkowie znajdują się wroli partnerów niedojrzałych. Wiele obowiązków, atakże iodpowiedzialności przerzucają na teściów, również wzakresie czynności wychowawczych wobec własnych dzieci, czyli dzieci mają dzieci, ateściowie wobec nich wszystkich pełnią rolę rodziców. Taka sytuacja może trwać bardzo długo. Relacje między małżonkami przypominają wpewnym sensie relacje między rodzeństwem. "M.z r." bywają zawierane zinnych jeszcze przyczyn, np. dynastycznych, rodowych, majątkowych, wcelu zdobycia obywatelstwa, mieszkania. Niezależnie od przyczyn, potrzeba bycia adoptowanym przez teściów iprzyjęcie roli dziecka opóźnia, anawet może uniemożliwić osiąganie dojrzałości psychicznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama