Reklama

pa-leng

zespół chorobowy występujący wkulturze chińskiej. Objawy: zimne dłonie, drżenie ust, zaburzenia seksualne. Wynika zprzekonania, że udanej osoby żeński czynnik yin zdominował męski yang.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama