AGNOSTYCZNY

SYNONIM: świecki, pozakościelny, laicki, książk. areligijny ♦ ateistyczny, antykościelny, antyreligijny, laicyzujący

Reklama

ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny, wyznaniowy, książk. konfesyjny

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama