AGRESYWNY

SYNONIM: napastliwy, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy, zaczepny ♦ prowokacyjny, obelżywy, obraźliwy, obrażający, ubliżający ♦ dziki, dziko żyjący ♦ drażniący, denerwujący, gwałtowny, irytujący, nieznośny, ostry, pobudzający, uciążliwy, nie do zniesienia

Reklama

ANTONIM: łagodny, pokorny, potulny, układny, ustępliwy, karny ♦ ugodowy, pojednawczy, książk. koncyliacyjny ♦ niegroźny, oswojony, obłaskawiony, udomowiony ♦ nastrojowy, czuły, łagodny, melancholijny, nostalgiczny, sielankowy, tęskny, tkliwy, książk. błogi

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama