AKCEPTACJA

SYNONIM: aprobata, akceptowanie, godzenie się ♦ przyzwolenie, tolerowanie ♦ zgoda, pozwolenie, przystanie; zezwolenie, książk. placet, pot. zielone światło; mieć: wolną rękę, carte blanche ♦ afirmacja, idealizacja ♦ pochwała komplement, pochlebstwo, słowa uznania, książk. apoteoza, laudacja, panegiryk ♦ chwalenie, pochwalenie, komplementowanie, wychwalanie

Reklama

ANTONIM: sprzeciw, odmowa, brak zgody, niezgodzenie się, ograniczenie, zabronienie, zakaz, zakazanie, książk. weto ♦ protest, niedopuszczenie, opór, przeciwdziałanie, przeciwstawienie się, uniemożliwianie, oficj. zablokowanie ♦ krytyka, nagonka, atak, ubliżanie ♦ polemika, wątpliwość, negacja ♦ zażalenie, denuncjacja, doniesienie, oskarżenie, pozew, pot. donos

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama