Reklama

AKTYWNOŚĆ

SYNONIM: działanie, działalność, funkcjonowanie, praca; urządzenia lub narządu wewnętrznego człowieka: czynność

Reklama

ANTONIM: bierność, bezczynność, bezwład, bezruch, martwota, pasywność, skostnienie, zastój, książk. impas, inercja, marazm

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama