AKTYWNY

SYNONIM: czynny, pracowity, ruchliwy, zajęty, zapracowany, pełen energii ♦ niespokojny, poszukujący, twórczy, dzien. kreatywny ♦ pilny, gorliwy, obowiązkowy, ofiarny, wytrwały

Reklama

ANTONIM: bierny, bezczynny, leniwy, obojętny, otępiały, ospały, niemrawy, nieruchawy, nieskory, rozlazły, rozleniwiony, tępy, zobojętniały, zrezygnowany, książk. gnuśny, pasywny, zgnuśniały ♦ próżniaczy ♦ opieszały, nieobowiązkowy, niedokładny, pasywny

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama