ALTRUIZM

SYNONIM: hojność, dobroczynność, filantropia, miłosierdzie, ofiarność, szczodrość, szczodrobliwość, działalność dobroczynna/charytatywna, książk. humanizm, humanitaryzm, solidaryzm ♦ bezinteresowność, ofiarność, wielkoduszność, wspaniałomyślność ♦ dbałość, troska, wrażliwość, zainteresowanie, życzliwość

Reklama

ANTONIM: chciwość, skąpstwo, pazerność, sknerstwo, zachłanność ♦ interesowność, egoizm, małoduszność, wyrachowanie, książk. komercjalizm, materializm, merkantylizm ♦ obojętność, nieczułość, bezduszność, gruboskórność, niewrażliwość, znieczulica

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama