ANACHRONIZM

SYNONIM: przeżytek, relikt, zabytek ♦ śmierć technologiczna

Reklama

ANTONIM: nowość, innowacja, udoskonalenie, ulepszenie, racjonalizacja ♦ nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama