ANALOGIA

SYNONIM: podobieństwo, bliskość, pokrewieństwo, wspólność, zbieżność, zgodność, cecha wspólna, związek, książk. paralela ♦ wspólnota, pokrywanie się, przystawalność

Reklama

ANTONIM: różnica, odmienność, kontrast, niezgodność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, sprzeczność, zróżnicowanie przeciwieństwo, przeciwstawienie, kontrast, sprzeczność ♦ przeciwwaga, odwrotność, zaprzeczenie

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama