ANALOGICZNIE

SYNONIM: podobnie, porównywalnie, tak samo, zbieżnie, w /analogiczny/podobny/taki sam sposób

Reklama

ANTONIM: różnie, inaczej, niejednakowo, odrębnie, przeróżnie, rozmaicie, rozbieżnie, w niejednakowy/odrębny/różny sposób

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama