ANALOGICZNY

SYNONIM: pokrewny, podobny, zbliżony, bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, zbieżny, siostrzany

Reklama

ANTONIM: odrębny, inny, odmienny, kontrastowy, kontrastujący, niepodobny, przeciwny, różny, różniący się, nie ten/taki sam ♦ niepodobny, nieprzypominający

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama