ANTYPATIA

SYNONIM: niechęć, nieprzychylność, niełaska, nieżyczliwość, wrogość ♦ wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment ♦ odraza, obrzydzenie, nienawiść, niesmak, książk. abominacja

Reklama

ANTONIM: sympatia, życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność ♦ (szczególne) względy, słabość, książk. sentyment

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama