ANULOWAĆ

SYNONIM: unieważnić, cofnąć, (s)kasować, uchylić, (z)likwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć; pieniądze: wycofać z obiegu

Reklama

ANTONIM: zatwierdzić, postanowić, ustalić, ustanowić, wprowadzić, zalegalizować; umowę: zawrzeć; układ międzypaństwowy: ratyfikować

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama